Time to Access

Betaalbare woningen


CONTEXT

Een van de grote uitdagingen voor steden anno 2022, is de toegankelijkheid tot betaalbare huisvesting. Woningcorporaties, gemeenten en bewonersinitiatieven worstelen met de groeiende vraag naar betaalbare woningen. We zitten momenteel vast in een woningcrisis, die zich gestaag verder verdiept. Het gebrek aan betaalbare huisvesting duwt bewoners uit onze geliefde steden, en in precaire woonsituaties. In het afgelopen decennium is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld, in de kwart van de gemeenten zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoning gemiddeld meer dan zeven jaar lang, en aspirant-huizenkopers maken geen schijn van kans tegen grote investeerders in de oververhitte woningmarkt

ONZE VISIE


Het ontwikkelen van betaalbare sociale- en midden huurwoningen is vaak geen populaire keuze onder architecten en ontwikkelaars. We hebben de neiging om de fout te maken om betaalbaarheid alleen als een limiet en frustratie ze zien. Wij willen budgetbeperkingen omarmen, als een kans om nieuwe ontwikkelingsprocessen te verkennen waarin gebruikers een centrale rol innemen, zodat we huizen creëren voor gemeenschappen waarin voorzieningen met elkaar worden gedeeld in solidariteit met elkaar en, tot slot om een nieuwe ‘’architectonische taal van betaalbaarheid’’ te creëren.  


1. ZELFBOUW EN CO-PRODUCTIE

In de afgelopen jaren zijn nieuwe manieren voor het ontwikkelen van betaalbare woningen enorm populair geworden en hebben ze aangetoond welke verschillende voordelen ze kunnen bieden. Zoals zelfbouwwoningen, waarbij burgers (of bewonersinitiativen), samen met een architect, proces manager en/of aannemer de indeling van het woningproject en het ontwerp bepalen, zonder de tussenkomst van een ontwikkelaar. Zelfbouwwoningen besparen sterk op ontwikkelingskosten, en ook op bouwkosten, zeker als de toekomstige bewoners ook een deel van de constructiewerkzaamheden voor hun rekening nemen. Bij TtA hebben we ervaring opgedaan met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap- waarbij individuen hun huis bezitten, maar gezamenlijk het hele gebouw ontwikkelen en beheren), wooncoöperaties (waarbij het eigendom collectief is en de huizen worden gehuurd door de leden van de coöperatie) en allerlei hybride modellen waarbij professionele ontwikkelaars (hetzij commerciële ontwikkelaars of woningcorporaties) samenwerken met bewonersgroepen/initiatieven.


2. CO-HOUSING

Verschillende vormen van co-housing worden steeds populairder in Nederland. Co-housing is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij elk huishouden naast de eigen privéruimte ook gemeenschappelijke voorzieningen en/of ruimtes deelt, zoals een keuken, woonkamer of tuin. Bij co-housing projecten worden ruimtes en voorzieningen uitvoeriger gedeeld tussen bewoners, wat een economisch gebruik van de ruimte die beschikbaar is, bevordert. Vaak zorgen deze gedeelde ruimtes en faciliteiten voor een mate van eigenaarschap onder de gemeenschappen die erin wonen. Ook zijn delen van deze gebouwen vaak semi-publiek toegankelijk, wat ook een positief effect heeft op de buurt wat zorgt voor een levendiger stedelijk gebied. Deze nieuwe manieren van leven en woningen ontwikkelen hebben niet alleen een impact op de betaalbaarheid van de projecten, ze versterken ook de creatie van hechte gemeenschappen die hierin wonen, wat andere problemen bestrijdt waarmee stedelijke gebieden worden geconfronteerd, bijvoorbeeld eenzaamheid, waarvan vooral verschillende kwetsbare gemeenschappen profiteren.


3. ONTWERPSTRATEGIEËN

Bij TtA hechten we een groot belang aan het verkennen van ontwerpstrategieën die de bouwkosten kunnen verlagen zonder afbreuk te doen aan de architecturale kwaliteit. Zoals, een goede oriëntatie van het gebouw die reageert op de omgeving en de seizoenen om een ​​goede zonblootstelling en natuurlijke dwarsventilatie te creëren; het gebruik van onbewerkte lokale materialen zonder onnodige decoratie, het minimaliseren van het gebruik van dure technologieën (in plaats daarvan bevorderen we een low-tech benadering van duurzaamheid); een intelligente keuze in bouwmethoden; compactheid. Dit zijn allen krachtige tools om een ​​eerlijk en betaalbaar ontwerp te maken voor hoogwaardige woongebouwen.

Ten slotte, is een goed project- en procesmanagement cruciaal om de kosten in de hand te houden. We zijn vanaf het allereerste begin van elke opdracht betrokken bij het maken van een goede realistische planning en een realistische budgetraming en ondersteunen gedurende het hele proces zowel opdrachtgevers als bouwers om de bouwkosten in de hand te houden en alternatieve financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

We hebben de ambitie om een ​​nieuwe en specifieke architecturale esthetiek te creëren, waarbij betaalbaarheid geen beperking is, maar een herkenbaar en belangrijk ingrediënt.