Time to Access

Compleks

Co-housing tegen sociale segregratie te gaan


Aanhoudende druk op de betaalbare woningvoorraad, de (geestelijke) gezondheidszorg en het klimaat kunnen en moeten gezamenlijk aangepakt worden. Compleks wilt een verandering aanjagen in de woonsector middels advies, sociale projectontwikkeling, en de vertegenwoordiging van de stem van de nieuwe generatie. Stichting 'Compleks' is een bewonersinitiatief en expert op het gebied van gemengd wonen. 

Door hun interesse in sociale woonprojecten, kwamen zij snel tot de realisatie dat gemengde co-housing projecten niet de norm zijn, hierom besloten zij de handen uit de mouwen te steken om dit zelf van de grond te krijgen. Gemengd wonen is een woonvorm waarin bewoners de bewuste keuze maken om gemixt samen te wonen met kwetsbare doelgroepen zoals ex-dak- en thuislozen, statushouders, ouderen of anderen die vanuit een zorginstelling zelfstandig willen wonen.

Compleks helpt de woonsector met een nieuwe visie op zulke gemengde woonprojecten. Waarin mensen zelfstandig, maar niet in anonimiteit met elkaar wonen. Een succesvol gemengd wonen project kent volgens Compleks volgende ingrediënten: een goede balans tussen ruimte voor ontmoeting, een mix aan doelgroepen, flexibele woningen, en een gebruik van duurzame materialen. Het woonproject van de toekomst bestaat volgens Stichting Compleks daarom uit modulaire woningen van hout, waar gemeenschappelijke ruimtes een verlengstuk zijn van persoonlijke leefruimte. Het is daarnaast essentieel om toekomstige bewoners, mensen en initiatieven uit de buurt en stakeholders te betrekken bij het ontwerpproces om meer eigenaarschap te creëren.


Rhonedreef 40

In Utrecht Overvecht staat een klein stukje grond, aan de Rhonedreef 40. Een plek waar de buurt samenkomt, maar waar ook ruimte is voor vernieuwing. Met deze case study laten wij zien dat deze plek haar functie als hart van de wijk kan behouden en zelfs kan uitbreiden. Ruimte voor het individu en voor de community is leidend. Het Compleks concept toonde zijn toegevoegde waarde op de woningmarkt tijdens deze case study die we samen met Compleks hebben uitgevoerd. Het maken van een inclusief, duurzaam en betaalbaar gemengd wonen concept is een uitdaging, maar zeker mogelijk. De focus lag op het creëren van een flexibel en adaptief ontwerp waarbij het principe ‘commoning’ een fundamentele rol speelt. Het hart van het project is een houten pre-fab module, het is een adaptief woonconcept, dat kan worden aangepast aan verschillende bouwgroottes en locaties. Compleks won voor deze case study een speciale prijs in de Challenge Middenhuur, georganiseerd door de gemeente Utrecht.


Utrecht, 2020 - heden

Co-housing, 3.000m2 BVO

60 midden- en sociale huurwoningen van 30 tot 60 m2, gemeenschappelijke ruimtes en niet-woonfuncties

Energieneutraal, gebouwd met een combinatie van geprefabriceerd bio-based houten modules en prefab beton
TEAM

Ontwikkelaar - Stichting Compleks