Time to Access

Wooncoöperaties


Wat is een wooncoöperatie?


In Nederland is een wooncoöperatie een vorm van zelf ontwikkelde collectieve huisvesting. Geleid door hun gedeelde normen en waarden ontwikkelen en beheren bewoners samen hun eigen woningen. De wooncoöperatie is een gemeenschap waarin bewoners het een en ander met elkaar delen. Wat de bewoners delen varieert van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin tot een gezamenlijke huishouding, tot gezamenlijke zorg voor elkaar en voor kinderen. Een wooncoöperatie kan een kleine hechte gemeenschap zijn, maar ook een grotere losse groep en alles daar tussenin.

Wooncoöperaties zijn grotendeels gevestigd en verspreid over heel Europa en hebben ook in Nederland een lange geschiedenis, de eerste projecten werden in de jaren 1860 in Amsterdam gebouwd als co-housing voor arbeiders. De projecten zijn lange tijd stopgezet, maar dankzij de Woningwet die in 2015 werd geïntroduceerd duiken wooncoöperaties nu weer op. De gemeente Amsterdam lanceerde onlangs het ‘Actieplan Woningcoöperaties’ en heeft als doel om binnen 4 jaar 15 tot 20 projecten te realiseren, waarvan 7.000 woningen in 2030 (waarvan 50% nieuwbouw), dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Zelfbouw van de Gemeente Amsterdam. Het uiteindelijke doel is om binnen 25 jaar 10% van de gehele woningvoorraad in handen van coöperaties te hebben. Overal in Nederland springen nieuwe groepen op en vaak vormen deze burgerinitiatieven de agenda van lokale gemeenten.

Er zijn verschillende vormen van wooncoöperaties:

1 - Wooncoöperaties waarvan de leden collectieve eigenaren zijn

De toekomstige bewoners richten samen een vereniging op: de wooncoöperatie. De leden van de wooncoöperatie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. De wooncoöperatie is de eigenaar van het gebouw en de verhuurder. De leden huren hun woning bij hun wooncoöperatie. Op deze manier hebben de bewoners veel zeggenschap over de inrichting van hun woonruimte en zijn ze collectieve eigenaren, terwijl ze individueel huren.

2 - Beheerscoöperaties

Een andere vorm is de beheerscoöperatie. De leden van de wooncoöperatie (de huurders) zijn slechts verantwoordelijk voor (een deel van) het beheer van de woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Het gebouw is van een andere eigenaar, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging of een particuliere eigenaar.


Door zonder winstoogmerk te werken en woningen te ontwikkelen die voor altijd ontsloten zijn van de markt, geloven wij dat de wooncoöperaties een belangrijke speler kunnen zijn in het creëren van hoognodige betaalbare woningen van hoge kwaliteit.

Zoals Giancarlo de Carlo ooit zei: "Architectuur is te belangrijk om aan de architecten over te laten.’’ Actieve participatie van burgers in het ontwerpproces resulteert altijd in de ontwikkeling van innovatieve architectuur met originele woningtypen en samenlevingsmodellen, hoogwaardige materialen en hoge duurzaamheidsambities.

Ten slotte, zorgen wooncoöperaties ervoor dat burgers kunnen deelnemen aan de vormgeving van onze steden en creëren ze proactief veerkrachtige gemeenschappen die een positieve impact zullen hebben op de stedelijke omgeving.


De rol van Time to Access


Time to Access is een van de medeoprichters en ontwerper (in samenwerking met Roel van der Zeeuw Architecten) van de Nieuwe Meent, een van de nieuwe pilot wooncoöperaties in Amsterdam. Dankzij onze betrokkenheid bij het project hebben we expertise opgedaan op het gebied van coöperatieve regelgeving, financiering, ontwikkelingsstrategieën en groepsdynamica en hebben we een netwerk van gelijkgestemden in de academische wereld, in de bouwsector en de coöperatieve beweging ontwikkeld.

Sinds 2018 experimenteren we met verschillende vormen van participatie en coproductie, eerst met de Nieuwe Meent en daarna met andere initiatieven zoals Compleks (Utrecht) en de Bundel (Amsterdam). Dankzij de samenwerking met alle betrokken toekomstige bewoners bedenken we originele co-design tools waarbij onder andere storytelling, gaming en brainstormen een rol spelen. Met de toekomstige bewoners verkennen we financieringsmodellen, maken we actoranalyses, helpen we bij systeemdenken en besluitvorming, en ondersteunen we groepen bij het organiseren van hun project met governance en planning.

Laten we niet vergeten dat we architecten zijn. Onze belangrijkste focus ligt op co-design. We stellen onze expertise ten dienste van de gemeenschappen waarmee we werken om hen te begeleiden tijdens het hele ontwerpproces, te beginnen met het samen definiëren van het Programma van Eisen (Programma van Eisen), het analyseren van de stedelijke context en bouwregelgeving om potentiële sterke en zwakke punten te ontdekken van het toekomstige gebouw, het achterhalen van de wensen en verlangens van de groep als geheel en van de individuen die de groep vormen, en dit alles vertalen naar het ontwerp. De relatie tussen de zelfstandige en de gemeenschappelijke aspecten van het project/de gemeenschap is altijd een onderwerp dat we grondig onderzoeken. De groep wordt ondersteund bij het nemen van weloverwogen beslissingen over alle aspecten van het project en in de gehele spanne van het project, waaronder bijvoorbeeld de definitie van een duurzaamheidsconcept, de keuze van de optimale technische installaties en van bouwmateriaal, en de mogelijkheid om een ​​deel DIT (do it together, ofwel doe het samen) tijdens de bouw van het project op te nemen. We ondersteunen ook groepen bij het omgaan met alle andere betrokken professionals, zoals structurele en bouwfysische ingenieurs, duurzaamheidsadviseurs, aannemers, enz.


ACTIEOPROEP!

Als jij deel bent van een reeds gevormde groep (of een individu bent die nieuwsgierig is naar wooncoöperaties, en niet weet waar te beginnen) kunnen wij je helpen door onze ervaring met wooncoöperaties te delen, bouwkundige haalbaarheidsstudies te maken, je in contact te brengen met ons netwerk van professionele adviseurs en met de andere initiatieven die we ondersteunen.


Op dit moment liggen er ook tastbare mogelijkheden en kansen. De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuw perceel aangekondigd dat binnenkort beschikbaar zal zijn voor nieuwe woningcoöperaties in de Jacob Geelbuurt. De Gemeente Utrecht heeft onlangs hun eigen programma gelanceerd met twee percelen die binnenkort beschikbaar zullen zijn in Leidsche Rijn en Zuilense Vecht. Time to Access zet zich in om verschillende wooncoöperaties te ondersteunen tijdens de verschillende fasen van de aanvraag en bij de volledige ontwikkeling van hun project.

Time to Access werkt met een inclusief bedrijfsmodel waarbij meer winstgevende projecten ons werk met non-profit initiatieven subsidiëren. We werken gratis tijdens de aanbestedingsfase en het innitiatief begint pas met het betalen van een gereduceerd tarief zodra deze een perceel krijgt (ca. 75% van een normaal tarief).


Bronnen


Over wooncoöperaties

Housing the Co-op - A Micro-political Manifesto
Sascha Delz, Rainer Hehl & Patricia Ventura (Engels) 

Dit manifest beschrijft hoe wooncoöperaties oplossingen bieden voor de woningcrisis, door politieke acties en coöperatieve praktijken te combineren komen zij namelijk dichter bij het afdwingen van systeemverandering, welke essentieel is voor een duurzamere en rechtvaardigere toekomst. 

Operatie wooncoöperatie - uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit
Arie Lengkeek en Peter Kuenzli (Nederlands)

Het boek werkt toe naar een optimistisch, toepasbaar en haalbaar voorstel: uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit. Keunzli en Lengkeek dragen concrete voorbeelden aan uit verleden én heden van hoe wonen collectief kan worden georganiseerd.


Inclusiviteit

CoHousing Inclusive - self-organized, community-led housing for all
door Institute for Creative Sustainablity (Engels en Duits)

In hoeverre zijn experimentele woonvormen toegankelijk en betaalbaar voor iedereen, ook voor mensen met minder geld, vluchtelingen, of mensen met een beperking? Het boek bekijkt deze onderwerpen kritisch en gaat in op hoe politieke en financiële randvoorwaarden verbeterd kunnen worden zodat co-housing toegankelijk kan zijn voor iedereen.


Wooncoöperaties in Nederland

Verschillende publicaties op Cooplink (Nederlands)

p deze website staan veel publicaties over wooncoöperaties in Nederland, zoals overzichtelijke onderzoeken over hoe je een wooncoöperatie of beheerscoöperatie opricht, als wel specifiek onderzoek naar bijvoorbeeld gemeenschappelijk wonen voor senioren.

Aan de slag met wooncoöperaties! by the Municipality of Amsterdam (Dutch)

In dit document staan de ambities rond coöperatieve woonvormen van de gemeente Amsterdam uitgewerkt, waarin de plannen waar nu aan worden gewerkt als wel de ambities voor de komende jaren uiteen worden gezet.


Wooncrisis in Nederland

Uitgewoond
door Cody Hochstenbach (Dutch)

Op basis van jarenlang onderzoek laat Uitgewoond zien dat de huidige woningmarkt niet voor iedereen werkt en dat deze juist ongelijkheid vergroot. Hochstenbach legt de structurele oorzaken van deze wooncrisis bloot en laat zien waarom we het recht op wonen moeten verdedigen.


Inspirerende voorbeelden

More than housing - cooperative planning - a case study in zurich (Engels en Duits)

Mehr als Wohnen in Zürich is een toonaangevend project voor duurzame wooncoöperaties. Dertien nieuwe gebouwen bieden woon- en werkruimte aan ruim 1.100 mensen. Het boek beschrijft de totstandkoming van het project.


Commoning

Free, fair, and alive : the insurgent power of the commons
door David Bollier and Silke Helfrich (English)

Free, Fair, and Alive ligt op een praktische manier 'commoning' nader toe, variërend van alternatieve valuta's tot volledig open-source systemen. Het boek presenteert een gedurfd en overtuigend alternatief voor het doodlopende, roofzuchtige kapitalisme.

'Commoning with George Caffentzis and Silvia Federici' door Camille Barbagallo, Nicholas Beuret and David Harvie (English)

Deze collectie onderzoekt belangrijke thema's in de hedendaagse kritiek op de politieke economie door verder te borduren op de werken van Silvia Federici en George Caffentzis.