Time to Access

Wooncoöperatie de Bundel

Solidaire huur in eigen beheerHuizen voor mensen, niet voor winst

De Bundel wil Amsterdammers die in precaire omstandigheden leven een betaalbare en stabiele woning bieden, en ze onderdeel te laten uitmaken van een gemeenschap. Een gemeenschap die sterk geworteld is in de omgeving waarin die ze zich bevindt.Wooncoöperatie De Bundel maakt zich grote zorgen over de woningcrisis in Amsterdam. Amsterdammers worden de stad uitgejaagd, jongeren kunnen geen woning vinden (enkel te dure woningen, met een tijdelijk contract) en gezinnen die al generaties lang in de stad wonen, worden de stad uitgedrukt om plaats te maken voor nieuwe woonprojecten, geschikt voor nieuwe goedverdienende bewoners.

De Bundel heeft zich vanaf het begin ingezet om zich te wortelen in de buurt, dit heeft zij gedaan door met verschillende stakeholders te praten en samen met buurtbewoners de plannen voor het project vorm te geven. Essentieel is dat De Bundel grotendeels bestaat uit de groep waarvoor zij woningen wil ontwikkelen, namelijk; Amsterdammers die (een groot gedeelte) van hun leven in Nieuw-West hebben gewoond en in precaire woonomstandigheden verkeren.

read more

De Bundel is momenteel gefocust op een kavel nabij het August Allebéplein, in Amsterdam Nieuw-West. De wijk waarin deze kavel zich bevindt, Amsterdam Slotervaart, is een levendige, maar ook rap gentrificerende wijk. Slotervaart werd vroeger omschreven als een no-go area, maar trekt de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen aan. Deze hernieuwde interesse in Slotervaart heeft ook effect op bestaande gemeenschappen, aangezien veel sociale woonblokken zullen worden gesloopt om plaats te maken voor meer midden- en vrije sector huurwoningen en dure koopwoningen. Bij deze sloop/nieuwbouwprojecten kan vaak slechts een klein percentage van de oorspronkelijke bewoners terugkeren naar een nieuwe woning in dezelfde buurt. Het is in deze omstandigheden waarin De Bundel opereert.

De Bundel realiseert zich zij als wooncoöperatie een verantwoordelijkheid heeft om niet alleen een gemeenschap op te bouwen voor Amsterdammers die in precaire woonomstandigheden leven. Maar De Bundel heeft ook een verantwoordelijkheid, en een platform, om aan te dringen op broodnodige systeemverandering. Dit doet De Bundel door samen met verschillende buurtgroepen, activisten en bewoners de strijd aan te gaan tegen deze vormen van stedelijke onrechtvaardigheid en gentrificatie. De Bundel heeft dit gedaan door een protest mede te organiseren onder leiding van bewoners van aangrenzende straten (de Piet Mondriaanstraat en Johan Greivestraat) tegen de voorgenomen plannen om de sociale huurwoningen in deze straten te slopen. Ook heeft De Bundel met andere buurtgroepen een nieuw collectief gevormd genaamd Nieuw-West in Verzet waarmee opnieuw een protest tegen de gentrificatie in Nieuw-West werd georganiseerd, en door middel van hun manifest een visie werd voorgelegd voor een rechtvaardiger woonbeleid.

De Bundel is momenteel bezig om zich voor te bereiden voor een tender voor een perceel in Amsterdam, welke de gemeente heeft gereserveerd voor coöperaties, voor de ontwikkeling van een wooncomplex bestaande uit 110 tot 136 eenheden. Aangezien de wooncrisis mensen van alle generaties raakt, moeten de woningen in De Bundel ook geschikt zijn voor allerlei verschillende levensfasen, voor jongeren, gezinnen en ouderen, met natuurlijk bijpassende voorzieningen. Idealiter is er een brede mix van verschillende groottes van de appartementen en een aantal co-housing units, gedeelde faciliteiten zoals een grote keuken per verdieping. Omdat het een groot en gemengd complex wordt, is er ook ruimte nodig om samen te komen en sociale en culturele activiteiten te organiseren, waarvan een deel publiek toegankelijk kan zijn voor omwonenden. Deze ruimtes zouden kunnen worden gebruikt als buurthuis, voor mensen uit de buurt.


Hoe de Bundel eruit gaat zien, zal zich in de nabije toekomst ontvouwen. Vanaf het begin adviseert en ondersteunt Time to Access de Bundel. Door te helpen met procesbegeleiding en het faciliteren van verschillende workshops, die helpen om de plannen van de Bundel te concretiseren.


Amsterdam, 2022 - heden

Zelfbouw, Co-housing, 11.900m2 BVO

130 middenhuur- en sociale huurwoningen met een gemiddelde grotte van 68m2, gemeenschappelijke ruimtes, niet-woonfuncties

Energieneutraal, constructiemethode wordt nader bepaald
TEAM

Mede ontwikkeld en mede ontworpen met Wooncoöperatie De Bundel
Financieel adviseur - Kantelingen