Time to Access

CPO Bakstayn

Een gebouw dat de dynamiek van de stad weerspiegelt en spontane ontmoetingen faciliteert


CPO Bakstayn werkt samen met TtA in een co-design traject van een wooncomplex, dat op maat is gemaakt op de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners. Bakstayn bestaat momenteel uit vijf huishoudens en wordt gebouwd op een zelfbouwkavel op Centrumeiland IJburg.


De CPO is een groep enthousiaste Amsterdammers, met liefde voor de stad waarin ze wonen, werken, en hun wortels hebben. De naam Bakstayn verwijst naar het materiaal dat de groep wil gebruiken voor het gewenste gebouw, namelijk bakstenen, een veelgebruikt materiaal in de indrukwekkende woningbouwprojecten die werden ontwikkeld tijdens het Amsterdamse School-tijdperk, waardoor Bakstayn zich sterk laat inspireren. Bakstayn wil niet alleen voor zichzelf een mooi gebouw ontwerpen, maar iets dat de buurt en de stad een stukje mooier, duurzamer en socialer maakt.Het gebouw zal bestaan ​​uit 20 appartementen, gedeelde ruimtes en een parkeergarage, in totaal is het een gebouw van vijf verdiepingen met een maximale hoogte van 17m. Het gebouw krijgt een collectieve ruimte van circa 60m2 met een terras aan de gemeenschappelijke tuin inclusief (zwem)vijver. Het gebouw wordt duurzaam en circulair gebouwd, met prefab elementen. Het gebouw wordt toekomstbestendig, hierdoor kan een verandering in de woonbehoefte eenvoudig worden gerealiseerd.Dit komt tot uiting in de kernwaarden die de bouwgroep heeft opgesteld, namelijk:

Betaalbare huisvesting: Amsterdammers met een middeninkomen moeten betaalbaar kunnen wonen in Bakstayn, betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt en is leidend in de besluitvorming over andere onderdelen van het project;

Stadsdynamiek: het gebouw moet de dynamiek van de stad weerspiegelen en spontane ontmoetingen tussen (buurt)bewoners faciliteren. Het gebouw nodigt de omgeving uit om contact te maken en heeft een centrale functie in de wijk;

Diversiteit: het gebouw moet een afspiegeling zijn van de stad Amsterdam in al haar diversiteit, de groep is divers qua leeftijd, achtergrond en samenstelling van huishoudens;

Betrokken buren: straks leeft de groep samen als een groep, die met respect en aandacht met elkaar en hun omgeving omgaan. In de VvE worden afspraken gemaakt die duidelijk en bindend zijn.Wij faciliteren het ontwerpproces van Bakstayn door samen met de groep het ontwerp te bepalen en te adviseren over het participatieve proces dat voor ons ligt. We bespreken hoe we ieders persoonlijke ambities kunnen waarborgen, en hoe we deze kunnen balanceren in het licht van de collectieve uitgangspunten van de groep. Samen definiëren we strategieën om de inbreng van huidige en toekomstige bewoners mee te nemen in het ontwerp van het project.INFO

Amsterdam, 2022 - heden

Co-housing, 2.200m2 BVO

20 woningen van 60 tot 120m2, gemeenschappelijke ruimtes, parking, energieneutraal, bouwwijze nader bepaald

TEAM

Ontwikkelaar - CPO Bakstayn
Procesmanagement - Evert Jan de Vries
Duurzaamheid - Blonk Advies
Constructeur - Pieters Bouwtechniek
Kost calculator - Vitruvius